Fondul social al membrilor CAR este materializat, evidențiat pe fiecare membru în parte și aparține acestuia.

Fondul social se constituie din:

  • – Contribuția lunară a membrilor CAR este in valoare minima de 12 lei.
  • – Excedentul (beneficiul) anual realizat repartizat la fondul social al membrilor.

Având în vedere profilul CAR de asociație fără scop patrimonial (non-profit), fondul de repartizat membrilor se crează din excedentul realizat la încheierea exercițiului financiar al anului precedent ramas după suportarea din acesta a cotelor statutare. Acest fond se repartizează membrilor casei de ajutor reciproc la sfarsitul anului. Pentru membrii retrași în cursul anului nu se calculează și nu se repartizează excedent.

Fondul social se poate cesiona total sau parțial altor membrii C.A.R., nu se poate restitui decât la retragerea din C.A.R. sau în caz de deces când se restituie moștenitorilor legali. La retragere se percepe un comision de retragere stabilit de catre Consiliul Director.